Follow nature's contour
OsseoSpeed Profile EV – En unik lösning på en vanlig klinisk utmaning

 

 

 

 

 

 

Utmaningen

Det är ett välkänt faktum att benkristan resorberar efter en tandutdragning eller tandförlust. Studier visar att återskapandet ofta är mer uttalat på den buckala än den linguala sidan, vilket resulterar i att alveolen lutar i riktningen lingualt till buckalt.

Att sätta in ett implantat i nivå med det marginala benet lingualt lämnar implantathalsen exponerad, vilket försämrar det estetiska resultatet. Den här situationen kan kräva kompletterande procedurer för att bygga upp benet.

Om ett implantat sätts in i nivå med det marginala benet buckalt sker benförlust av det marginala ben som inte stöds lingualt. Även nivåerna av det marginala benet mesialt och distalt samt höjden på mjukvävnaden påverkas negativt.

Lösningen

"Den sluttande formen gör att implantatet anpassar sig efter anatomin, i stället för att anatomin ska anpassas efter utformningen på implantatet.“    

Prof. Dr Wilfried Wagner, University of Mainz, Tyskland

OsseoSpeed Profile EV är ett unikt* implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid situationer med sluttande alveoler och verka benbevarande. Utformningen bibehåller estetiken på mjukvävnaderna och kan bidra till att minska behovet av benuppbyggnad.

* Patenterad

Systemet

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

 

 

 

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

Grunden i ASTRA TECH Implant System EV är den unika kombinationen av olika funktioner i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex som garanterar ett pålitligt, förutsägbart och estetiskt resultat både på kort och lång sikt.

OsseoSpeed Profile EV är en integrerad del av det nya ASTRA TECH Implant System EV och stöds av det väldokumenterade och unika BioManagement Complex.

 

Stort utbud av implantatalternativ

OsseoSpeed Profile EV finns i raka och koniska implantatdesigner i längderna 8–17 mm.

Självguidande avtryckskomponenter

Den innovativa designen gör installationsproceduren tidseffektiv och ger ett förutsägbart arbetsflöde mellan klinikern och tandteknikern.

Användarvänligt

Enpositionsplaceringen av alla indexerade komponenter gör hela behandlingen enkel och förutsägbar.

Beviset

 

Klinisk dokumentation

Graph width keratinized mucosaOsseoSpeed Profile implantat utvärderas i flera pågående studier med stöd av DENTSPLY Implants:

  • 250 patienter och 300 implantat.
  • Läkta kristor och extraktionsalveoler.
  • Upp till tre års uppföljning.

Huvudsakliga slutsatser

  • Hög överlevnadsfrekvens för implantaten
  • Stabila nivåer av mjuk- och hårdvävnad
  • Bevarade avvikelser mellan buckala och linguala bennivåer

En signifikant ökning av vidden på den keratiniserade slemhinnan för patienter med försämrad mjukvävnad har också rapporterats (se figur).

Placering av implantat (OsseoSpeed Profile)

Protesen levereras efter 5 månader

Treårskontroll

 

Kliniska bilder med tillstånd av
PD. Dr Robert Nölken, Tyskland

"Produkten har minskat behovet av bentransplantation, vilket behövdes med de tidigare implantatmodellerna.“    

PD. Dr Robert Nölken, privatpraktiserande, Lindau Tyskland

Eventuellt är inte alla produkter godkända/utgivna/licensierade på alla marknader. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för DENTSPLY Implants för aktuellt produktsortiment och tillgänglighet.
Dela denna sida med vänner och kollegor.